Condiții de protecție a datelor cu caracter personal

Operator

Compania Lukáčik, s.r.o., numărul ID: 47 548 436, SK este operator date personale obișnuite, pe care le prelucrează în conformitate cu reglementările legale relevante.

Operatorul continuă cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale relevante din Republicii România și art de legislatia Uniunii Europene si are grija in maxima masura de intimitatea persoanelor vizate si de protectia datelor lor personale pe care le au fost furnizate și pe care le prelucrează.

Operatorul nu a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Motivele prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute si furnizate face parte din activitatea noastra. Fără furnizarea datelor personale și fără acestea procesării, nu am fi în măsură să furnizăm serviciile noastre clienților noștri și altor persoane afectate în măsura necesară.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Perioada pentru care datele dumneavoastră personale vor fi stocate de către operator este aceeași cu perioada de prestare a serviciului, dar cea mai lungă revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop de prelucrare).

Dezvăluirea datelor către terți

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi pot fi prelucrate și de terți, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru îndeplinirea angajamentul nostru față de dumneavoastră, clienții noștri sau față de furnizarea serviciilor noastre. Atunci când alegem acești parteneri, ne asigurăm întotdeauna că pentru a garanta un standard ridicat de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele personale ale persoanei în cauză pot fi prelucrate în țările Uniunii Europene și în țările care sunt părți la Acord privind Spațiul Economic European. Transferul datelor cu caracter personal poate avea loc numai către țări terțe al căror regim juridic Comisia Europeană consideră că asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Manipularea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal fie manual, fie folosind sisteme electronice. Operatorul a acceptat toate măsurile necesare și necesare pentru a ne asigura că nivelul de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal este cât mai ridicat posibil. Toate datele personale sunt stocate numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Dacă nu există niciun motiv legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră, procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pentru pe baza consimțământului dumneavoastră.

Drepturile persoanei vizate

Persoana în cauză are dreptul la:

  • cere operatorului accesul la datele personale referitoare la persoana în cauză,
  • pentru a corecta sau șterge sau limita prelucrarea datelor cu caracter personal,
  • obiectul prelucrării datelor cu caracter personal,
  • pentru portabilitatea datelor cu caracter personal,
  • depunerea unei plângeri sau propuneri de inițiere a procedurii la autoritatea de supraveghere, care este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,
  • revocați în orice moment consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice întrebări legate de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal ne pot fi trimise prin intermediul formularului de contact sau direct la adresa operatorului.

Operatorul este obligat să notifice persoana afectată cu privire la o încălcare a protecției datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, dacă o încălcare a protecției datelor cu caracter personal poate duce la un risc ridicat pentru drepturile persoanei în cauză.

Clienții noștri își exprimă acordul cu aceste condiții comandând și utilizând serviciile noastre până la rezilierea reciprocă a relaţiei de afaceri dintre operator şi client.

Alte relații care nu sunt reglementate expres de aceste condiții sunt guvernate de GDPR și de ordinea juridică a Uniunii Europene.