Condiții

Portalul Webshopy.ro (denumit în continuare portal) creează o listă a magazinelor online românești și a bunurilor acestora, nu vinde niciun produs.

Serviciile de portal sunt gratuite de utilizatori și internet.

Operatorul își rezervă dreptul de a nu face comerțul cu baza de date fără motiv.

Operatorul nu este responsabil pentru actualizarea și acuratețea produselor și informațiilor publicate.

Înregistrarea pe portalul de utilizator oferă unui consimțământ operatorului pentru a procesa datele personale.

Operatorul se angajează să nu furnizeze date cu caracter personal asupra unor terțe părți fără consimțământul lor explicit.

Operatorul nu își asumă nicio garanție cu privire la produsele oferite aici.

Operatorul nu este responsabil pentru utilizarea abuzivă a serviciilor de portal utilizatorilor sau părților terțe.

Operatorul va face o schimbare în magazinul de internet sau va șterge din baza de date la cererea persoanei autorizate.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica serviciile furnizate de un portal fără consimțământ și fără a informa utilizatorul.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment aceste condiții.

Aceste condiții dobândesc validitatea și eficiența prin divulgare.